Richtlijnen en normen

Richtlijnen

Volgens de Europese regels is een richtlijn een wet voor alle lidstaten en moet nageleefd worden. Er heerst een vermoeden van overeenkomst, dus men wordt geacht de wet te kennen. Men kan zich niet beroepen op het feit dat men het niet wist. Omdat we in Europa leven en werken moeten we dat doen volgens de Europese richtlijnen. Bouwen we een machine voor export naar een land buiten de EU, kunnen daar extra richtlijnen van dat land boven op komen. Een richtlijn is gratis verkrijgbaar (downloaden).

Een voorbeeld van een richtlijn is de EC1935/2004 voor materialen die bedoeld zijn om in aanraking te komen met voedingsmiddelen.

Normen

Een ‘norm’ heeft geen wettelijke status en heeft daarom een vrijwillig karakter. Om te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de van toepassing zijnde richtlijn(en) mag u (een) norm(en) toepassen. Wanneer men een norm hanteert en men kan dat aantonen, dan staat men krachtig wanneer er een conflict ontstaat. Wanneer men de norm niet hanteert of aan kan tonen, moet men zich verantwoorden waarom er bepaalde keuzes zijn gemaakt. Afwijken van een norm mag dus wel, maar men neemt dan wel een risico. Bepaalde geharmoniseerde Europese normen geven de fabrikant het zogenoemde ‘vermoeden van overeenstemming’ met de bepalingen van de richtlijn. Een aantal normen blijken zo waardevol dat zij als het ware tot ‘wet’ verheven zijn. In Nederland geeft de NEN (Nederlands Normalisatie-instituut) normen uit. Vanwege het vrijwillige karakter dient u hiervoor wel te betalen.

Een voorbeeld van een norm is de EN1672-2 waarin de bepalingen omschreven staan m.b.t. het ontwerpen en bouwen van een machine of installatie voor voedingsmiddelen productie.

A, B en C normen

Binnen de normen onderscheiden we soorten:

A, B1, B2 en C normen.
A: Basisveiligheid, risico inventarisatie en evaluatie
B1: Veiligheidsaspecten
B2: Veiligheidsvoorzieningen
C: Productie normen

Basisnormen (A- en B-normen) bevatten belangrijke informatie over het ontwerp, de strategie en de werking - voor de veiligheid van machines en installaties. De C normen omschrijven hoe en met wat men invulling kan geven aan de A en B normen. Vaak zijn deze normen aan elkaar verknoopt of wordt naar elkaar verwezen. Dit maakt het geheel vrij onoverzichtelijk en kan men eenvoudig iets over het hoofd zien. Boxd Geeft hieronder een overzicht van de A, B1, B2 of C normen. Wij pretenderen expliciet niet volledig te zijn en het kan ook voorkomen dat er weer een nieuwe vervanger is voor de genoemde norm. De norm commissies zitten niet stil en produceren veel normen als gevolg van de Europeïsering. Veel nationale normen worden gebundeld in nieuwe Europese normen. Daarnaast is er ook een continue harmonisering met ISO (internationale) normen. De Boxd lijst is een levende lijst en wordt regelmatig ververst.