Handleiding conform EN1672-1 en 2


Een instructiehandboek wordt verstrekt door de producent van een installatie of machine en voldoet aan de eisen en adviezen van artikel 6.5 in EN ISO 12100:2010 met betrekking tot machineveiligheid. Het bevat mede op basis van de een risico inventarisatie (RI&E) en de Hygiëne Risico Analyse (HRA) uit de normen EN1672-1 en 1672-2, specifieke aanvullende informatie met betrekking tot de volgende punten:

EN1672-1 Veiligheid


De opsomming die toegevoegd dient te worden op basis van EN1672-1 bevat samengevat uit de volgende onderwerpen.EN1672-2 Hygiëne


De toevoegingen in een handleiding m.b.t. hygiëne is opgedeeld in diverse onderwerpen. Hieronder zijn ze allen opgesomd en wanneer je het item open klapt, volgt verdere uitleg.