Image

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van eventuele (hyper)links, zijn eigendom van BOXD en HvdS Consultancy B.V.. (in tekst vernoemd als BOXD)
Het is niet toegestaan om de site of een gedeelte daarvan openbaar te maken, op te slaan of te kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BOXD. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Hoewel de website door BOXD met zorg is samengesteld, is BOXD niet verantwoordelijk voor eventuele zet- of typfouten.

Alle informatie op deze website wordt door BOXD met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. BOXD behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat, waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Hoewel BOXD alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is BOXD niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten, die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Ofschoon de informatie in deze documentatie met de grootste zorg is samengesteld, aanvaardt BOXD geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de weergegeven informatie. Aan de verstrekte informatie, aanbevelingen en berekende waarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Op de inhoud van deze documentatie, te weten alle teksten, afbeeldingen, merken, logo's of informatie in enige vorm, alles in de breedste zin des woords, rusten intellectuele eigendomsrechten. Niets in deze documentatie mag worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van BOXD. Indien deze documentatie verwijzingen bevat naar andere informatiebronnen niet zijnde van BOXD, dan is BOXD op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze andere bronnen.