CIP stappen

Reiniging is het creëren van een goede basis voor een volgende productiebatch. Wanneer die basis niet goed is, zal dat zeker invloed hebben op de productkwaliteit en de houdbaarheid van die volgende batch. Reinigen wordt vaak gezien als een noodzakelijk kwaad dat veel geld kost. De reinigingstijd gaat ten koste van de productietijd. Men wil daarom zo efficiënt mogelijk reinigen en met zo min mogelijk energie en zo weinig mogelijk afvalwater, de productiemiddelen zo goed mogelijk reinigen.

Ieder productieproces is anders en er bestaat geen beste manier van reinigen. Door met de vier variabelen uit de Sinner circle te spelen, komt men uiteindelijk tot de beste manier voor iedere specifieke toepassing. Een goede reinigbaarheid is daarbij essentieel.

CIP of COP reiniging (Cleaning in of out place)
Een CIP systeem is een in place geautomatiseerd reinigingssysteem. Dit is een flinke investering en sluit het COP systeem helemaal uit. Een dergelijke keuze is naast een kostentechnisch aspect ook een situatie die om de juiste afstemming vraagt. Men verhoogd het hygiëne risico van laag of medium naar hoog. Die keuze biedt voor- en nadelen.

Voordelen van CIP reinigen

 • Zorgt voor een goede borging van het reinigingsresultaat;
 • Reproduceerbaar, iedere reiniging is gelijk (duur, temperatuur, flow, etc);
 • Het is niet afhankelijk van menskracht;
 • Lage arbeidskosten;
 • Hergebruik water en chemicaliën in gesloten systeem;
 • Veilige arbeidsomstandigheden.

Nadelen CIP reinigen

 • Geen of slechte visuele inspectie;
 • Hoge investering;
 • Agressieve reinigingsmiddelen;
 • Hogere energiekosten;
 • Installatie moet geschikt zijn voor CIP.

CIP stappen
Alvorens men de CIP stappen definieert, bepaalt men eerst of het CIP proces een enkelvoudig of een recirculerend systeem betreft. Deze keuze is essentieel. Bij een enkelvoudig systeem worden de reinigingsmiddelen waarschijnlijk maar een keer gebruikt. Bij een recirculerend systeem worden de middelen continue hergebruikt en moeten daarom opgeslagen en gerevitaliseerd worden.
Het CIP proces kan wordt per applicatie gespecificeerd en kan de volgende stappen omvatten:

 1. Product wegdrukken
 2. Voorspoelen
 3. Tussenspoelen
 4. Reinigen met een loog
 5. Naspoelen
 6. Reinigen met een zuur
 7. Naspoelen
 8. Naspoelen met gedemineraliseerd water (DEMI)
 9. Desinfecteren
 10. Naspoelen
 11. Drainen
 12. Steriliseren

Voor iedere stap moet men omschrijven of de stap van toepassing is en hoe deze stap gedaan moet worden. De variabelen zijn daarbij:

 • Medium
 • Concentratie
 • Temperatuur
 • Tijd in minuten
 • Impact (kracht) in m/s
 • Hoe te controleren

De systemengineer bepaalt reinigingssysteem en de factoren. De daadwerkelijk specificatie van de variabelen vindt pas plaats na het valideren van de machine of installatie. Het resultaat moet eerst gemeten zijn en dan kunnen de factoren eventueel worden aangepast.