BOXD begrippenlijst


Onderstaande uitleg van de begrippen die voorkomen in de hygiënische procesindustrie is opgesteld in samenwerking met HDN (Hygienic Design Network)*.
* De informatie in deze lijst met de grootste zorg is samengesteld, aanvaardt BOXD geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de weergegeven informatie. Aan de verstrekte informatie, aanbevelingen en berekende waarden kunnen geen rechten worden ontleend.