Hygiënisch Risico Analyse

Het inschatten van de risico’s en de mogelijke gevaren op gebied van voedselveiligheid zijn de basis voor alle gesprekken die een voedselproducent heeft met ontwerpers, bouwers, operators en overige dienstverlenende partijen.

De analyse zorgt voor een levend document en wat (liefst) door meerdere partijen bekeken en aangevuld wordt. Uiteindelijk kan de meest passende machine of installatie gebouwd worden voor de hygiënische applicatie. Samen met het Hygiënisch Risico Analyse (HRA) document leg je eventueel ook de grenzen en reinigingseisen vast.

In deze ontwerpfase, die gebaseerd is op een functionele omschrijving, maak je ook een blokkenschema, product flow diagram, procesomschrijving en de noodzakelijke reinigingsstappen.

Met welke risico’s je te maken krijgt is afhankelijk van het product en de doelgroep van het product. Zo heb je bij de productie van festivalbier andere risico’s dan bij de productie van babyvoeding of sondevoeding. De risico’s kunnen ook tijdens iedere stap in een proces veranderen. Je kunt hierbij denken aan open processen of het aseptisch afvullen na een duurverhitter.

De HRA is onderdeel van de ISO12100 en EN1672-2. Dit zijn de Europese normen voor het gebruiken, ontwerpen en bouwen van machines of installaties voor de productie van voedingsmiddelen en de directe omgeving.

De HRA bestaat uit 5 stappen

  1. Bepaling van de grenzen
  2. Identificeren van de gevaren
  3. Schatting van het hygiëne risico
  4. Bepalen van de reinigingseisen
  5. Het evalueren van het risico

Het opstellen van een complete HRA is niet eenvoudig. Daarom heeft BOXD een tool ontwikkeld waarbij je eenvoudig stappen voor een HRA doorloopt. BOXD geeft een conclusie die de basis vormt voor de bouw en het gebruik van de procesinstallatie of machine. Je ontvangt een pdf rapport dat wij indien van toepassing tevens voor je koppelen aan het geregistreerde project.
Zo staat alles weer handig bij elkaar!